Aandacht voor het werk van een van onze leden

In een van de laatste nummers van Zeldzaam Huisdier wordt uitgebreid stilgestaan bij het dagelijks werk van een van onze leden (onder de titel: Schatbewaarders van het verleden). In datzelfde nummer wordt ook stilgestaan bij het overlijden van ons erelid Ad Boks, die voor onze vereniging en voor de Nederlandse Hoenderclub van onschatbare waarde is geweest. Zie: Zeldzaam Huisdier april