Kraaikoppen – Zwartbont

Kleur van haan en hen
Het zwart moet in alle veergroepen overheersen over het wit. De beste kleurverdeling wordt bereikt indien er ongeveer tweemaal zoveel zwart als wit in het gevederte voorkomt. In staart- en slagpennen alsmede de voetbevedering mag het wit naar verhouding wat sterker vertegenwoordigd zijn. Snavel hoornkleurig met zwarte vermenging. Loopbenen bont, d.w.z. met een aantal donkere schubben.

Ernstige fouten bij haan en hen
Overwegend wit gevederte; rode of gele veren in enig deel van het gevederte.

Fouten bij haan en hen
Onregelmatig tekeningsbeeld als gevolg van het overheersen van wit of het geheel ontbreken van wit in een of meerdere veergroepen.