Brabanters – Goud zwartgetoept

brabanter-goud-zwartgetoept-1
brabanter-goud-zwartgetoept-2

Kleur en tekening van de haan
Kop: goudbruin.

Hals: halsveren goudbruin, de veerpunten langwerpig V-vormig groenglanzend zwart getoept.

Rug en zadelbehang hebben aan de veerpunten langwerpige V-vormige toeptekening.

Staart: stuurveren geheel zwart of zwart met goudbruin aan de basis. De sikkels zijn goudbruin met sterke toeptekening aan het einde, overgaande in een smalle omzoming langs de veer (zwarte sikkels zijn toegestaan).

Vleugels: schouders goudbruin, iedere veer voorzien van een groenglanzend zwarte, min of meer V-vormige toeptekening; vleugelbandveren goudbruin glanzend met sikkelvormige zwarte toeptekening waardoor een of meer duidelijke groenzwarte ban den , dwars over de vleugels lopend worden gevormd ; de vleugeldriehoek goudbruin met groenzwarte tekening aan het vleugeleinde; grote slagpennen: goudbruin met groenzwarte, sikkelvormige toep aan de veereinden; kleine slagpennen: goudbruin met groenzwarte toep aan de veereinden. Enige overgang van de sikkelvormige toep naar omzoming in grote- en kleine slagpennen toegestaan.

Voorzijde van de hals, borst-, buik-. flank- en dijveren: goudbruin met groenglanzend zwarte halvemaan- of sikkelvormige toeptekening aan het veereinde; de tekening aan flanken en dijen is wat krachtiger, zodat het zwart daar overheersend is.

Achterlijf: vrijwel geheel zwart met enige bruine aanslag.

Dons: donkergrijs.

Kleur en tekening van de hen
Kop: goudbruin.

Halskraag goudbruin, iedere veer aan het eind voorzien van iets langwerpige, min of meer V-vormige toeptekening.

Voorzijde van de hals, borst-, rug-, buik-. flank- en dijveren, alsmede grote en kleine slagpennen: goudbruin met groenglanzend zwarte halvemaan- of sikkelvormige toeptekening aan het veereinde; de tekening aan flanken en dijen is wat krachtiger, zodat het zwart daar overheersend is.

Staart: stuurveren geheel zwart of zwart met goudbruin aan de basis. Achterlijf: vrijwel geheel zwart met enige bruine aanslag.

Dons: donkergrijs.

Ernstige fouten
Veel te lichte of geheel onregelmatige grondkleur; te zwakke of te sterke toeptekening; geheel afwijken van de tekening van de halvemaanvorm.

Fouten
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate aanwezig.