Brabanters – Koekoek

brabanter-koekoek-1
brabanter-koekoek-2
brabanter-koekoek-3

Kleur en tekening van de haan
Elke veer is op donker blauwgrijze of grijszwarte grondkleur, drie of viermaal licht boogvormig overdwars onderbroken door een licht blauwgrijze tekening, welke niet scherp begrensd is. In de sierveren is het aantal dwarsbanden groter naar verhouding tot de lengte van de veer. In die veren, doch het meest in het hals- en zadelbehang, neigt de tekening naar een omgekeerde V. De koekoektekening moet over het gehele lichaam helder en zo gelijkmatig mogelijk zijn. De donskleur is licht.

Kleur en tekening van de hen
De hen is over het algemeen getekend als de haan, doch toont donkerder doordat de dwarsbanden bij de hen iets smaller zijn. De donskleur is licht.

Ernstige fouten
Veel te donker of veel te lichte kleur. Geheel miskleurige veren; sterk gele of roestbruin achtige tint in de sierveren van de haan.

Fouten
Iets te lichte of iets te donkere kleur; enkele miskleurige veergedeelten; een duidelijke streping in de donsbevedering.

Noot
Door teeltkeuze heeft men bij een enkel koekoekkleurig ras de koekoekkleur iets scherper en krachtiger gemaakt. De grondkleur is zwartgrijs met enige metaalglans. Over het algemeen staat men bij de koekoektekening toe, dat de haan iets lichter is dan de hen, omdat dit kleurverschil normaal is bij deze tekening.